تجهیزات آزمایشگاهی
بسته
کرایوتیوب استریل درب خارجی ۲ سی سی گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۱۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول یک سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی تک استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۲۵۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پودر لیوفیلیزه یک گرمی پروتئیناز k کاتالوگ نامیر P9460

نوع فروش : بسته ۱ گرمی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پلیت ۹۶ خانه ۰.۲ درصد شفاف semi skirted سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
میکروتیوپ ۲ سی سی درب فشاری گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
میکروتیوپ ۱.۵ سی سی درب فشاری گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۵ میلیمتر و قطر ۳ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۵ سانتیمتر و قطر ۸ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۴ سانتیمتر و قطر ۸ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۳ سانتیمتر و قطر ۶ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۲ سانتیمتر و قطر ۶ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۱ سانتیمتر و قطر ۶ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
مگنت فلزی با طول ۱ سانتی متر و قطر ۵ میلیمتر گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز