تجهیزات آزمایشگاهی
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۲۰۰ لاندا گیلسونی زرد

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۲۰۰ لاندا اپندرفی زرد

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
سرسمپلر کریستالی گلوبال رول کوتاه ۱۰ لاندا گیلسونی

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
تیوپ استریپ ۱ سی سی شفاف ۸ تایی با درب شفاف سانیفیکو

نوع فروش : ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
تیوپ استریپ ۱ سی سی شفاف ۴ تایی با درب شفاف سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
تیوپ استریپ ۱ سی سی سفید ۸ تایی با درب شفاف سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
فروشنده : تامین شو
شیراز
بسته
استریپ مخروطی ۸ تایی شفاف با درب فشاری

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول یک سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
میکروتیوپ ۲ سی سی درب فشاری گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
میکروتیوپ ۱.۵ سی سی درب فشاری گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۱۰۰۰ لاندا گیلسونی آبی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۱۰۰۰ لاندا اپندرفی آبی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی تک استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۲۵۰ عددی
شیراز
بسته
فیلتر ممبران ۰.۲۲ میکرون قطر ۴۷ میلیمتر تک استریل نویگیتور

نوع فروش : بسته ۲۰۰ عددی
شیراز
بسته
بطری کشت سلول ۱۲۵ میلی لیتری سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۴۷ عددی
شیراز