لوازم مصرفی عمومی آزمایشگاه
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی غیر استریل گلوبال رول یک سی سی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
پیپت پاستور پلاستیکی تک استریل گلوبال رول ۳ سی سی

نوع فروش : بسته ۲۵۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
رک چهار وجهی میکروتیوپ و لوله فالکون گلوبال رول

نوع فروش : تک عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
رک میکروتیوپ دو طرفه ۶۰ خانه گلوبال رول

نوع فروش : تک عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
رک میکروتیوپ دو طرفه نود و شش خانه گلوبال رول

نوع فروش : تکی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
رک لوله کرایوتیوپ درب جدا ۸۱ خانه ۲ سی سی گلوبال رول

نوع فروش : تک عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز