پانسمان و زخم
بسته
پانسمان آماده ضدآب بایوفیل ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب وی ونت ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
بسته
چسب کامفیل کلوپلاست سایز ۱۰×۱۰ کد ۳۱۱۰

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب وی ونت ۲۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
بسته
کرم محافظ کامفیل کلوپلاست کد ۰۴۷۲۰

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
چسب کامفیل شفاف مربعی کلوپلاست سایز ۱۵×۱۵ کد ۳۵۳۹

نوع فروش : بسته ۵ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب درنیکا ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب بایوفیل ۲۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
چسب بیاتین نقره ای کلوپلاست پنج عددی سایز ۱۰×۱۰ کد ۹۶۲۲

نوع فروش : بسته ۵ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب وی ونت ۲۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
 ژل پیوریلون کلوپلاست ۲۵ گرمی کد ۳۹۰۳

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
چسب کامفیل مربعی کلوپلاست سایز ۱۵×۱۵ کد ۳۱۱۵

نوع فروش : بسته ۵ عددی
شیراز
بسته
پانسمان فوم بیاتین سیلیکون لایت کلوپلاست سایز ۱۲.۵×۱۲.۵ کد ۳۳۴۴۶

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
چسب بیاتین نقره ای کلوپلاست پنج عددی سایز ۱۵×۱۵ کد ۹۶۲۵

نوع فروش : بسته ۵ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضدآب بایوفیل ۳۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
چسب کامفیل کلوپلاست سایز ۲۰×۲۰ کد ۳۵۴۵

نوع فروش : بسته ۵ عددی
شیراز