ابزار سلامت
تقویم دارویی هفتگی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
صدا گیر گوش تری ام اسفنجی

صدا گیر گوش تری ام اسفنجی

۶,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : پک ۳۰ عددی
شیراز
کارتن
درجه تب دهانی جیوه ای مهکو

درجه تب دهانی جیوه ای مهکو

۱۸,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : کارتن ۷۲۰ عددی
تهران
درجه تب ديجيتال تی جی اچ

درجه تب ديجيتال تی جی اچ

۴۴,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
قطره چکان داروئی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
شیراز
تب سنج دیجیتالی فلکسی بیل مدل mt۴۳۲۰ آلونزو

نوع فروش : عددی
فروشنده: مهام تجارت
تهران
تب سنج دیجیتالی فلکسی بیل مدل mt۴۳۱۸ آلونزو

نوع فروش : عددی
فروشنده: مهام تجارت
تهران
تب سنج دیجیتالی آلونزو مدل mt101r

نوع فروش : عددی
فروشنده: مهام تجارت
تهران
پوار بینی فن طب F.T.E Co

پوار بینی فن طب F.T.E Co

۶,۳۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
تقویم دارویی روزانه هفتگی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
شیراز
پالس اکسیمتر ایی شنزن مدل YXY018A

نوع فروش : تکی
شیراز
پالس اکسیمتر مدل LK89

پالس اکسیمتر مدل LK89

۲۲۰,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : بسته ۱ عددی
شیراز
پوار تنقیه فن طب F.T.E Co

پوار تنقیه فن طب F.T.E Co

۳۶,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
تقویم دارویی روزانه فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
درجه تب دهانی جیوه ای

درجه تب دهانی جیوه ای

۱۸,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : بسته ۱۲ عددی
شیراز
دستگاه بخور دوکاره آنی ساز

دستگاه بخور دوکاره آنی ساز

۱۷۴,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : عددی
شیراز