ابزار سلامت
کارتن
پالس اکسیمتر وکتو کارتن ۴ عددی

پالس اکسیمتر وکتو کارتن ۴ عددی

۱,۲۳۲,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : کارتن ۴ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
درجه تب دیجیتال جی تی اچ

درجه تب دیجیتال جی تی اچ

۱۳۰,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
تقویم دارویی روزانه فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
فروشنده: فروشگاه تابش
کارتن
تقویم دارویی روزانه فن طب F.T.E Co کارتن ۵۷۶ عددی

نوع فروش : کارتن ۵۷۶ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
تب سنج دیجیتالی آلونزو مدل mt101r

نوع فروش : عددی
فروشنده: فروشگاه تابش
قطره چکان دارویی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
شیراز
کارتن
قطره چکان دارویی فن طب F.T.E Co کارتن ۵۴۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۵۴۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
تقویم دارویی هفتگی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
فروشنده: فروشگاه تابش
پوار بینی فن طب F.T.E Co

پوار بینی فن طب F.T.E Co

۱۲,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
کارتن
تب سنج دیجیتالی آلونزو مدل mt101r کارتن ۴ عددی

نوع فروش : کارتن ۴ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
پوار بینی فن طب F.T.E Co کارتن ۳۸۴ عددی

نوع فروش : کارتن ۳۸۴ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
تقویم دارویی هفتگی فن طب F.T.E Co کارتن ۲۱۶ عددی

نوع فروش : کارتن ۲۱۶ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
تقویم دارویی روزانه هفتگی فن طب F.T.E Co

نوع فروش : تکی
فروشنده: فروشگاه تابش
الکل سنج فرانسوی

الکل سنج فرانسوی

۸۶,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : تکی
شیراز
کارتن
ترازو دیجیتال ام اند اس کارتن ۱۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
تقویم دارویی روزانه هفتگی فن طب F.T.E Co کارتن ۱۰۸ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰۸ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز