مراقبت در منزل
کارتن
تست بارداری مدیکور Medicore مدل کاستی کارتن ۸۱۶ عددی

نوع فروش : کارتن ۸۱۶ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
تست بارداری مدیکور Medicore مدل کاستی

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
تست بارداری مدیکور Medicore مدل کاستی

نوع فروش : بسته ۱۰۲ عددی
شیراز
بسته
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
کمپرس سرد عینکی پگاتیو

کمپرس سرد عینکی پگاتیو

۲۰,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
کارتن
کمپرس سرد عینکی پگاتیو کارتن ۱۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضد آب وی ونت سایز ۱۰×۱۵

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
پانسمان آماده ضد آب وی ونت سایز ۱۰×۱۵

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
پانسمان کلسیم آلژینات ۱۰×۱۰ رزین

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
لوسیون بعد از نیش حشرات دیت

لوسیون بعد از نیش حشرات دیت

۱۳۰,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
پانسمان هیدروکلوئید با حاشیه رزین ۱۵×۱۵

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز