مراقبت در منزل
بسته
تست بارداری مدیکور Medicore مدل کاستی

نوع فروش : بسته ۱۰۲ عددی
شیراز
کارتن
تست بارداری مدیکور Medicore مدل کاستی کارتن ۸۱۶ عددی

نوع فروش : کارتن ۸۱۶ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
کمپرس سرد عینکی پگاتیو کارتن ۱۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
پانسمان آماده ضد آب تی جی مد ۱۰×۲۰ کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
بسته
لوله تراشه کافدار اورال جنوبی ول لید سایز ۸

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان هیدروکلوئید نازک رزین ۱۰×۱۰

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
کارتن
پانسمان آماده ضدآب بایوفیل ۱۵×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
بسته
پانسمان فوم با پلی یورتان رزین ۱۰×۱۰

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان هیدروکلوئید با حاشیه رزین ۱۵×۱۵

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
فشارسنج دیجیتالی مچی آلونزو مدل bp202n

نوع فروش : عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
پانسمان فوم رزین سایز ۱۰×۱۰

نوع فروش : عددی
شیراز
پانسمان کلسیم آلژینات نقره رزین ۱۰×۱۰

نوع فروش : عدد
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضد آب وی ونت سایز ۱۰×۱۵

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز