دیابت
سرسوزن و لانست تست قندخون گالا چهارپر گیج ۳۰

نوع فروش : عددی
شیراز
بسته
سوزن تست قند خون استریل ایزی لایف بسته ۱۰۰ عددی

نوع فروش : بسته ۱۰۰ عددی
شیراز
کفی کامل سیلیکونی طبی اوتسی سایز اسمال مدل TH011

نوع فروش : تکی
شیراز
نوار تست قندخون گلوکولب بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : تکی
شیراز
نوار تست قندخون فری سنس بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
نوار تست قندخون اس دی بیوسنسور مدل کدفری ۵۰ عددی

نوع فروش : یک دستگاه قندخون با نوار ۵۰ عددی
شیراز
نوار تست قند خون یو رایت  U Right TD-4252

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
نوار تست قند خون گلوکو شور استار مدل Apexbio بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
نوار تست قند خون گلوکو داکتر بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
نوار تست قند خون کلور چک مدل TD-4230 بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
نوار تست قند خون کرسنس بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : تکی
شیراز
نوار تست قند خون زیکلاس مد TD-4267

نوع فروش : تکی
شیراز
نوار تست قند خون اکیوچک پرفورما

نوع فروش : تکی
شیراز
بسته
نوار تست قند خون امپرور بسته ۵۰ عددی

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
نوار تست قند خون الگانس ۵۰ عددی

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز