صفربند آنژیوکت آتی پی کارتن ۵۰۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۵۰۰۰ عددی
سوند معده پیک سایز ۱۸ قرمز کارتن ۳۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۳۰۰ عددی
دستکش جراحی بدون پودر رویال سایز ۷/۵ کارتن ۴۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۴۰۰ عددی
چسب آنژیوکت مدی باب سایز ۸×۶ سانتی متر کارتن ۸۰۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۸۰۰۰ عددی
سرنگ ۵ سی سی پیستون دار لوئراسلیپ آوا کارتن ۲۰۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۲۰۰۰ عددی
اسپکولوم پیچی مدیکس سایز مدیوم کارتن ۱۳۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۳۰ عددی
ست سرم وبست با سرسوزن لوئرلاک کارتن ۵۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۵۰۰ عددی
دستگاه تست قندخون ای بی سنسور به همراه یک بسته نوار کارتن ۴۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۴۰ عددی
ماسک اکسیژن بزرگسال فن طب کارتن ۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۲۰۰ عددی
چسب حصیری الهام طب ۱۵×۱۰ سانتی متر کارتن ۲۴ عددی

نوع فروش : کارتن ۲۴ عددی
دستکش جراحی بدون پودر اچ دی سایز ۷/۵

نوع فروش : کارتن ۴۰۰ عددی
آنژیوکت سوروفلون گیج ۱۶ خاکستری کارتن ۱۰۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰۰۰ عددی
لوله تراشه کافدار هایکو سایز ۶/۵ کارتن ۱۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۰۰ عددی
دستکش معاینه وینیل رژمد سفید سایز لارج کارتن ۴۸ بسته ای

نوع فروش : کارتن ۴۸ بسته ای
پوشینه شورتی سل پد سایز لارج کارتن ۴ بسته ای

نوع فروش : کارتن ۴ بسته ای
برای نوشتن بازخورد وارد شوید